část obce Horní Třešňovec

Identifikace

ICZUJ: 580333
KODCOB: 044482
ID31: 17089
ID32: 17089
GPS: JTSK (Y, X): 589657, 1078436
S-42 (Y, X): 3615165.702, 5535461.240
UTM (Y, X): 614995.2359, 5533106.9930
Šířka/Délka: 49° 56' 21.2897703400", 16° 36' 9.3334221880"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ TŘEŠŇOVEC v r. 1869-1950 obec v okr. Lanškroun, od r. 1961 obec v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Horní Třešňovec

Nadřazená místa

obec Horní Třešňovec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!