část obce Hejnice

Identifikace

ICZUJ: 580228
KODCOB: 038202
ID31: 17079
ID32: 17079
GPS: JTSK (Y, X): 602721, 1063952
S-42 (Y, X): 3600342.825, 5548144.766
UTM (Y, X): 600178.3957, 5545785.3560
Šířka/Délka: 50° 3' 21.2831373700", 16° 23' 58.1210567500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HEJNICE v r. 1869 pod názvem Henice obec v okr. Žamberk, v r. 1880-1910 pod názvem Henice t. Hejnice obec v okr. Žamberk, v r. 1921-1950 obec v okr. Žamberk, od r. 1961 obec v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Hejnice
část obce Henice

Nadřazená místa

obec Hejnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!