část obce Dolní Dobrouč

Identifikace

ICZUJ: 580121
KODCOB: 028916
ID31: 17072
ID32: 17072
GPS: JTSK (Y, X): 596493, 1071705
S-42 (Y, X): 3607518.456, 5541257.096
UTM (Y, X): 607351.1040, 5538900.4900
Šířka/Délka: 49° 59' 33.9340056200", 16° 29' 51.7859484700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ DOBROUČ v r. 1869-1930 obec v okr. Lanškroun, od r. 1950 obec v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Dolní Dobrouč

Nadřazená místa

obec Dolní Dobrouč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!