část obce Vendolí

Identifikace

ICZUJ: 578932
KODCOB: 179981
ID31: 17014
ID32: 17014
GPS: JTSK (Y, X): 605603, 1099000
S-42 (Y, X): 3601996.850, 5513011.029
UTM (Y, X): 601831.7432, 5510665.9250
Šířka/Délka: 49° 44' 23.4832159300", 16° 24' 47.9234151100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VENDOLÍ v r. 1869-1930 obec v okr. Moravská Třebová, od r. 1950 obec v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Vendolí

Nadřazená místa

obec Vendolí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!