část obce Polička-Město

Identifikace

ICZUJ: 578576
KODCOB: 411205
ID31: 16966
ID32: 16966
GPS: JTSK (Y, X): 616506, 1100600
S-42 (Y, X): 3591388.341, 5510020.656
UTM (Y, X): 591227.5536, 5507676.7710
Šířka/Délka: 49° 42' 52.8441749100", 16° 15' 55.7232949700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POLIČKA-MĚSTO v r. 1869-1980 viz Polička, od 1.3.1980 část obce Polička v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Polička-Město

Nadřazená místa

obec Polička

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!