část obce Záhradí

Identifikace

ICZUJ: 578347
KODCOB: 085707
ID31: 16925
ID32: 16925
GPS: JTSK (Y, X): 610738, 1083466
S-42 (Y, X): 3594903.871, 5527757.702
UTM (Y, X): 594741.6542, 5525406.5940
Šířka/Délka: 49° 52' 24.8258580400", 16° 19' 6.7221208080"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁHRADÍ v r. 1869 osada obce Litomyšl v okr. Litomyšl, v r. 1880 osada obce Litomyšle v okr. Litomyšl, v r. 1890 pod názvem Zahradí osada obce Litomyšle v okr. Litomyšl, v r. 1900-1910 osada obce Litomyšl v okr. Litomyšl, v r. 1921-1950 pod názvem Záhraď osada obce Litomyšl v okr. Litomyšl, v r. 1961-1980 se jako část obce neuvádí, od 1.3.1980 část obce Litomyšl v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Záhraď
část obce Záhradí

Nadřazená místa

obec Litomyšl
obec Litomyšle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!