část obce Pohodlí

Identifikace

ICZUJ: 578347
KODCOB: 124753
ID31: 16922
ID32: 16922
GPS: JTSK (Y, X): 613087, 1089225
S-42 (Y, X): 3593315.378, 5521743.204
UTM (Y, X): 593153.8074, 5519394.5450
Šířka/Délka: 49° 49' 11.1058569700", 16° 17' 41.9869009400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POHODLÍ v r. 1869 osada obce Osík v okr. Litomyšl, v r. 1880-1890 osada obce Osik v okr. Litomyšl, v r. 1900-1910 osada obce Osík v okr. Litomyšl, v r. 1921-1950 obec v okr. Litomyšl, v r. 1961-1976 obec v okr. Svitavy, od 1.4.1976 část obce Litomyšl v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Pohodlí

Nadřazená místa

obec Litomyšl
obec Litomyšle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!