část obce Nová Ves u Litomyšle

Identifikace

ICZUJ: 578347
KODCOB: 411167
ID31: 16920
ID32: 16920
GPS: JTSK (Y, X): 611966, 1088349
S-42 (Y, X): 3594314.486, 5522756.379
UTM (Y, X): 594152.5085, 5520407.3070
Šířka/Délka: 49° 49' 43.3287356900", 16° 18' 32.8390696200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VES U LITOMYŠLE v r. 1869-1910 pod názvem Nová Ves osada obce Litrbachy v okr. Litomyšl, v r. 1921-1950 obec v okr. Litomyšl, v r. 1961-1976 část obce Pohodlí v okr. Svitavy, od 1.4.1976 část obce Litomyšl v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Nová Ves
část obce Nová Ves u Litomyšle

Nadřazená místa

obec Litomyšl
obec Litomyšle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!