část obce Litomyšl-Město

Identifikace

ICZUJ: 578347
KODCOB: 411159
ID31: 16918
ID32: 16918
GPS: JTSK (Y, X): 611345, 1084242
S-42 (Y, X): 3594401.717, 5526909.879
UTM (Y, X): 594239.7046, 5524559.1170
Šířka/Délka: 49° 51' 57.6774994400", 16° 18' 40.8376143600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LITOMYŠL-MĚSTO v r. 1869-1980 viz Litomyšl, od 1.3.1980 část obce Litomyšl v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Litomyšl-Město

Nadřazená místa

obec Litomyšl
obec Litomyšle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matriky (1658-1687), BUBOVICE 1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!