část obce Kornice

Identifikace

ICZUJ: 578347
KODCOB: 069523
ID31: 16916
ID32: 16916
GPS: JTSK (Y, X): 611659, 1081279
S-42 (Y, X): 3593708.820, 5529808.311
UTM (Y, X): 593547.0900, 5527456.3680
Šířka/Délka: 49° 53' 31.8550741700", 16° 18' 8.6738568030"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KORNICE v r. 1869-1890 osada obce Velké Sedliště v okr. Litomyšl, v r. 1900-1950 obec v okr. Litomyšl, v r. 1961-1976 obec v okr. Svitavy, od 1.4.1976 část obce Litomyšl v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Kornice

Nadřazená místa

obec Litomyšl
obec Litomyšle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!