část obce Květná

Identifikace

ICZUJ: 578291
KODCOB: 078271
ID31: 16913
ID32: 16913
GPS: JTSK (Y, X): 610455, 1098864
S-42 (Y, X): 3597166.730, 5512521.377
UTM (Y, X): 597003.5905, 5510176.4730
Šířka/Délka: 49° 44' 10.5119377200", 16° 20' 46.3231176100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KVĚTNÁ v r. 1869-1930 obec v okr. Litomyšl, v r. 1950 obec v okr. Polička, od r. 1961 obec v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Květná

Nadřazená místa

obec Květná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!