část obce Ostrý Kámen

Identifikace

ICZUJ: 572748
KODCOB: 063258
ID31: 16903
ID32: 16903
GPS: JTSK (Y, X): 606954, 1097088
S-42 (Y, X): 3600410.694, 5514733.606
UTM (Y, X): 600246.2338, 5512387.8010
Šířka/Délka: 49° 45' 20.1798641400", 16° 23' 30.3245992700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSTRÝ KÁMEN v r. 1869-1930 obec v okr. Moravská Třebová, v r. 1950 obec v okr. Svitavy, v r. 1961-1975 část obce Karle v okr. Svitavy, 1.1.1976-31.8.1990 část obce Trstěnice v okr. Svitavy, od 1.9.1990 část obce Karle v okr. Svitavy
OSTRÝ KÁMEN v r. 1869-1930 osada obce Karle v okr. Litomyšl, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Ostrý Kámen

Nadřazená místa

obec Karle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!