část obce Banín

Identifikace

ICZUJ: 572560
KODCOB: 000850
ID31: 16838
ID32: 16838
GPS: JTSK (Y, X): 603020, 1107589
S-42 (Y, X): 3605664.468, 5504824.116
UTM (Y, X): 605497.8667, 5502482.3460
Šířka/Délka: 49° 39' 56.3087058600", 16° 27' 43.0794241600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BANÍN v r. 1869-1930 obec v okr. Polička, v r. 1950-1976 obec v okr. Svitavy, 1.4.1976-31.8.1990 část obce Lavičné v okr. Svitavy, od 1.9.1990 obec v okr. Svitavy

Alternativní názvy

část obce Banín

Nadřazená místa

obec Banín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!