část obce Semín

Identifikace

ICZUJ: 575623
KODCOB: 147311
ID31: 16770
ID32: 16770
GPS: JTSK (Y, X): 665327, 1056953
S-42 (Y, X): 3537349.613, 5547027.236
UTM (Y, X): 537210.8315, 5544668.2850
Šířka/Délka: 50° 3' 11.2976340300", 15° 31' 11.2523866200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEMÍN v r. 1869 pod názvem Semín nad Labem obec v okr. Pardubice, v r. 1880-1930 obec v okr. Pardubice, v r. 1950 obec v okr. Přelouč, od r. 1961 obec v okr. Pardubice

Alternativní názvy

část obce Semín
část obce Semín nad Labem

Nadřazená místa

obec Semín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!