část obce Přelouč

Identifikace

ICZUJ: 575500
KODCOB: 410519
ID31: 16752
ID32: 16752
GPS: JTSK (Y, X): 662621, 1058768
S-42 (Y, X): 3540266.916, 5545575.381
UTM (Y, X): 540126.9471, 5543217.0210
Šířka/Délka: 50° 2' 23.6279793500", 15° 33' 37.3432383900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘELOUČ v r. 1869-1930 obec v okr. Pardubice, v r. 1950 obec v okr. Přelouč, od r. 1961 obec v okr. Pardubice

Alternativní názvy

část obce Přelouč

Nadřazená místa

obec Přelouč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1870-1882), Lochovice 23, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika-opis (1698-1728), f.ř.k., Červené Janovice, 33, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1846-1909), Svojšice 30, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých
Matrika (1877-1896), Sedlčany 30, matrika zemřelých
Matrika (1913-1919), Kladno 70, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!