část obce Hlavečník

Identifikace

ICZUJ: 574961
KODCOB: 038954
ID31: 16674
ID32: 16674
GPS: JTSK (Y, X): 671646, 1053667
S-42 (Y, X): 3530659.770, 5549473.080
UTM (Y, X): 530523.7130, 5547113.1340
Šířka/Délka: 50° 4' 31.8258864400", 15° 25' 35.6844449700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HLAVEČNÍK v r. 1869-1930 obec v okr. Nový Bydžov, v r. 1950 obec v okr. Přelouč, od r. 1961 obec v okr. Pardubice

Alternativní názvy

část obce Hlavečník

Nadřazená místa

obec Hlavečník

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1866-1872), Žiželice 15, matrika narozených
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1880), Žiželice 16, matrika narozených
Matrika narozených (1881-1895), Žiželice 17, matrika narozených
Matrika narozených (1896-1905), Žiželice 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1871-1888), Žiželice 19, matrika oddaných
Matrika oddaných (1889-1909), Žiželice 20, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1877-1905), Žiželice 21, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!