část obce Svratouch

Identifikace

ICZUJ: 572349
KODCOB: 161586
ID31: 16543
ID32: 16543
GPS: JTSK (Y, X): 632949, 1097625
S-42 (Y, X): 3574696.376, 5510855.258
UTM (Y, X): 574542.3857, 5508511.0350
Šířka/Délka: 49° 43' 28.1234455100", 16° 2' 3.2320158090"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SVRATOUCH v r. 1869-1930 obec v okr. Chrudim, v r. 1950 obec v okr. Hlinsko, od r. 1961 obec v okr. Chrudim

Alternativní názvy

část obce Svratouch

Nadřazená místa

obec Svratouch

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!