část obce Počátky

Identifikace

ICZUJ: 572225
KODCOB: 410055
ID31: 16504
ID32: 16504
GPS: JTSK (Y, X): 660849, 1080335
S-42 (Y, X): 3544799.658, 5524413.505
UTM (Y, X): 544657.8429, 5522063.7620
Šířka/Délka: 49° 50' 57.5872530400", 15° 37' 16.2911104100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POČÁTKY v r. 1869-1930 viz Dolní Počátky, Horní Počátky, v r. 1950 obec v okr. Čáslav, v r. 1961-1975 obec v okr. Chrudim, od 1.1.1976 část obce Seč v okr. Chrudim

Alternativní názvy

část obce Počátky

Nadřazená místa

obec Seč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika oddaných
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!