část obce Prosetín

Identifikace

ICZUJ: 572098
KODCOB: 133396
ID31: 16479
ID32: 16479
GPS: JTSK (Y, X): 637029, 1084993
S-42 (Y, X): 3569024.018, 5522859.018
UTM (Y, X): 568872.3383, 5520509.9070
Šířka/Délka: 49° 49' 59.0228931300", 15° 57' 27.7173398500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PROSETÍN v r. 1869-1921 pod názvem Prasetín obec v okr. Vysoké Mýto, v r. 1930 obec v okr. Vysoké Mýto, v r. 1950 obec v okr. Hlinsko, od r. 1961 obec v okr. Chrudim

Alternativní názvy

část obce Prasetín
část obce Prosetín

Nadřazená místa

obec Prosetín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika (1905-1932), Zlonice 43, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!