část obce Prkenný Důl

Identifikace

ICZUJ: 579874
KODCOB: 194221
ID31: 16266
ID32: 16266
GPS: JTSK (Y, X): 630182, 994810
S-42 (Y, X): 3564205.202, 5613179.132
UTM (Y, X): 564055.4901, 5610793.2470
Šířka/Délka: 50° 38' 43.7120173600", 15° 54' 21.5545520200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PRKENNÝ DŮL v r. 1869-1910 pod názvem Brettgrund obec v okr. Trutnov, v r. 1921-1930 obec v okr. Trutnov, od r. 1950 část obce Žacléř v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Brettgrund
část obce Prkenný Důl

Nadřazená místa

obec Žacléř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!