část obce Řečice

Identifikace

ICZUJ: 548839
KODCOB: 168602
ID31: 16261
ID32: 16261
GPS: JTSK (Y, X): 644990, 1018892
S-42 (Y, X): 3552620.409, 5587391.353
UTM (Y, X): 552475.4124, 5585015.9670
Šířka/Délka: 50° 24' 53.3958150000", 15° 44' 18.9217840700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘEČICE v r. 1869-1890 osada obce Horní Dechtov v okr. Hradec Králové, v r. 1900-1921 osada obce Horní Dehtov v okr. Nová Paka, v r. 1930-1950 osada obce Horní Dehtov v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1961-1990 část obce Trotina v okr. Trutnov, od 1.9.1990 část obce Zábřezí-Řečice v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Řečice

Nadřazená místa

obec Zábřezí-Řečice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!