část obce Hořejší Vrchlabí

Identifikace

ICZUJ: 579858
KODCOB: 186341
ID31: 16257
ID32: 16257
GPS: JTSK (Y, X): 651287, 993302
S-42 (Y, X): 3543082.354, 5611958.074
UTM (Y, X): 542941.2418, 5609572.6870
Šířka/Délka: 50° 38' 11.1790408300", 15° 36' 26.0377464900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ v r. 1869-1930 obec v okr. Vrchlabí, v r. 1950 osada obce Vrchlabí v okr. Vrchlabí, od r. 1961 část obce Vrchlabí v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Hořejší Vrchlabí

Nadřazená místa

obec Vrchlabí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!