část obce Dolní Vlčkovice

Identifikace

ICZUJ: 579831
KODCOB: 183865
ID31: 16255
ID32: 16255
GPS: JTSK (Y, X): 632829, 1020566
S-42 (Y, X): 3564896.083, 5587296.669
UTM (Y, X): 564746.0886, 5584921.3210
Šířka/Délka: 50° 24' 45.9238834700", 15° 54' 40.5407462400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ VLČKOVICE v r. 1869-1880 obec v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1930 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1950 osada obce Vlčkovice v Podkrkonoší v okr. Dvůr Králové nad Labem, od r. 1961 část obce Vlčkovice v Podkrkonoší v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Dolní Vlčkovice

Nadřazená místa

obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!