část obce Velké Svatoňovice

Identifikace

ICZUJ: 579785
KODCOB: 179388
ID31: 16243
ID32: 16243
GPS: JTSK (Y, X): 623021, 1008391
S-42 (Y, X): 3573055.086, 5600633.366
UTM (Y, X): 572901.7705, 5598252.5880
Šířka/Délka: 50° 31' 54.0267907100", 16° 1' 43.0571540400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÉ SVATOŇOVICE v r. 1869 obec v okr. Nové Město, od r. 1880 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Velké Svatoňovice

Nadřazená místa

obec Velké Svatoňovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!