část obce Úpice

Identifikace

ICZUJ: 579777
KODCOB: 174653
ID31: 16241
ID32: 16241
GPS: JTSK (Y, X): 624146, 1010418
S-42 (Y, X): 3572200.444, 5598478.368
UTM (Y, X): 572047.4768, 5596098.4660
Šířka/Délka: 50° 30' 44.6777113500", 16° 0' 58.1726995900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ÚPICE v r. 1869 pod názvem Oupice obec v okr. Trutnov, v r. 1880-1890 pod názvem Úpice t. Oupice obec v okr. Trutnov, od r. 1900 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Oupice
část obce Úpice

Nadřazená místa

obec Úpice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1857-1895), Nymburk 36, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!