část obce Radeč

Identifikace

ICZUJ: 579777
KODCOB: 137456
ID31: 16240
ID32: 16240
GPS: JTSK (Y, X): 626220, 1010630
S-42 (Y, X): 3570170.984, 5598001.085
UTM (Y, X): 570018.8431, 5595621.3780
Šířka/Délka: 50° 30' 30.1202108300", 15° 59' 14.8642405100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADEČ v r. 1869-1910 pod názvem Radčí obec v okr. Trutnov, v r. 1921-1980 obec v okr. Trutnov, od 1.1.1981 část obce Úpice v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Radčí
část obce Radeč

Nadřazená místa

obec Úpice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!