část obce Strážné

Identifikace

ICZUJ: 579696
KODCOB: 156647
ID31: 16229
ID32: 16229
GPS: JTSK (Y, X): 650100, 989840
S-42 (Y, X): 3543813.937, 5615543.914
UTM (Y, X): 543672.5264, 5613157.0660
Šířka/Délka: 50° 40' 7.0207216020", 15° 37' 4.7854115890"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRÁŽNÉ v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880-1930 pod názvem Pommerndorf obec v okr. Vrchlabí, v r. 1950 obec v okr. Vrchlabí, od r. 1961 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Pommerndorf
část obce Strážné

Nadřazená místa

obec Strážné

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!