část obce Dolní Staré Buky

Identifikace

ICZUJ: 579661
KODCOB: 154130
ID31: 16226
ID32: 16226
GPS: JTSK (Y, X): 635651, 1006268
S-42 (Y, X): 3560256.858, 5601112.623
UTM (Y, X): 560108.7528, 5598731.6500
Šířka/Délka: 50° 32' 14.7715003500", 15° 50' 53.5957467500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ STARÉ BUKY od r. 1869 část obce Staré Buky v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Dolní Staré Buky

Nadřazená místa

obec Staré Buky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!