část obce Arnultovice

Identifikace

ICZUJ: 579645
KODCOB: 143383
ID31: 16222
ID32: 16222
GPS: JTSK (Y, X): 644305, 1003480
S-42 (Y, X): 3551316.028, 5602763.477
UTM (Y, X): 551171.5630, 5600381.8330
Šířka/Délka: 50° 33' 11.2539623800", 15° 43' 20.4337157400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ARNULTOVICE v r. 1869-1950 pod názvem Arnultovice t. Hostivín obec v okr. Vrchlabí, v r. 1961-1980 pod názvem Arnultovice t. Hostivín část obce Rudník v okr. Trutnov, od 1.3.1980 část obce Rudník v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Arnultovice
část obce Hostivín

Nadřazená místa

obec Rudník

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!