část obce Pilníkov

Identifikace

ICZUJ: 579599
KODCOB: 411302
ID31: 16218
ID32: 16218
GPS: JTSK (Y, X): 637682, 1006579
S-42 (Y, X): 3558282.794, 5600542.765
UTM (Y, X): 558135.4929, 5598162.0240
Šířka/Délka: 50° 31' 57.0495631600", 15° 49' 13.0431050900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PILNÍKOV v r. 1869-1890 pod názvem Pilnikov t. Pilinkov obec v okr. Trutnov, v r. 1900-1910 pod názvem Pilnikov obec v okr. Trutnov, od r. 1921 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Pilinkov
část obce Pilníkov

Nadřazená místa

obec Pilníkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!