část obce Kalná Voda

Identifikace

ICZUJ: 579548
KODCOB: 096792
ID31: 16206
ID32: 16206
GPS: JTSK (Y, X): 633628, 999462
S-42 (Y, X): 3561386.853, 5608122.341
UTM (Y, X): 561238.2884, 5605738.5140
Šířka/Délka: 50° 36' 1.1738344730", 15° 51' 55.1226563000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KALNÁ VODA v r. 1869 pod názvem Kalné Vody osada obce Mladé Buky v okr. Trutnov, od r. 1880 část obce Mladé Buky v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Kalná Voda
část obce Kalné vody

Nadřazená místa

obec Mladé Buky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!