část obce Strážkovice

Identifikace

ICZUJ: 579513
KODCOB: 156621
ID31: 16203
ID32: 16203
GPS: JTSK (Y, X): 619845, 1009068
S-42 (Y, X): 3576291.840, 5600370.967
UTM (Y, X): 576137.2073, 5597990.2950
Šířka/Délka: 50° 31' 44.0525172900", 16° 4' 27.1787719500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRÁŽKOVICE v r. 1869-1921 osada obce Petrovice v okr. Trutnov, v r. 1930-1980 obec v okr. Trutnov, od 1.1.1981 část obce Malé Svatoňovice v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Strážkovice

Nadřazená místa

obec Malé Svatoňovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!