část obce Odolov

Identifikace

ICZUJ: 579513
KODCOB: 156604
ID31: 16201
ID32: 16201
GPS: JTSK (Y, X): 618764, 1009342
S-42 (Y, X): 3577399.133, 5600238.451
UTM (Y, X): 577244.0489, 5597857.8320
Šířka/Délka: 50° 31' 39.2423798900", 16° 5' 23.2882018100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ODOLOV v r. 1869-1910 pod názvem Vodolov osada obce Petrovice v okr. Trutnov, v r. 1921 osada obce Petrovice v okr. Trutnov, v r. 1930-1950 obec v okr. Trutnov, v r. 1961-1980 část obce Strážkovice v okr. Trutnov, od 1.1.1981 část obce Malé Svatoňovice v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Odolov
část obce Vodolov

Nadřazená místa

obec Malé Svatoňovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!