část obce Kašov

Identifikace

ICZUJ: 579416
KODCOB: 077003
ID31: 16183
ID32: 16183
GPS: JTSK (Y, X): 636085, 1022649
S-42 (Y, X): 3561935.221, 5584811.764
UTM (Y, X): 561786.4316, 5582437.4280
Šířka/Délka: 50° 23' 26.6613801700", 15° 52' 9.1292092330"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KAŠOV v r. 1869-1880 obec v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1950 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, od r. 1961 část obce Kuks v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Kašov

Nadřazená místa

obec Kuks

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!