část obce Janské Lázně

Identifikace

ICZUJ: 579351
KODCOB: 411272
ID31: 16175
ID32: 16175
GPS: JTSK (Y, X): 639087, 995364
S-42 (Y, X): 3555445.894, 5611483.433
UTM (Y, X): 555299.7484, 5609098.2380
Šířka/Délka: 50° 37' 52.0701368400", 15° 46' 54.8699941500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JANSKÉ LÁZNĚ v r. 1869 pod názvem Johannesbrunn t. Johannesbad obec v okr. Trutnov, od r. 1880 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Janské Lázně
část obce Johannesbad
část obce Johannesbrunn

Nadřazená místa

obec Janské Lázně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!