část obce Hřibojedy

Identifikace

ICZUJ: 579301
KODCOB: 048992
ID31: 16168
ID32: 16168
GPS: JTSK (Y, X): 638496, 1022211
S-42 (Y, X): 3559487.810, 5584935.768
UTM (Y, X): 559340.0175, 5582561.3810
Šířka/Délka: 50° 23' 31.5814721000", 15° 50' 5.3170648550"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HŘIBOJEDY v r. 1869-1880 obec v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1950 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, od r. 1961 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Hřibojedy

Nadřazená místa

obec Hřibojedy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!