část obce Temný Důl

Identifikace

ICZUJ: 579262
KODCOB: 043524
ID31: 16164
ID32: 16164
GPS: JTSK (Y, X): 637415, 991782
S-42 (Y, X): 3556642.858, 5615250.724
UTM (Y, X): 556496.2256, 5612863.9950
Šířka/Délka: 50° 39' 53.5614435100", 15° 47' 57.8348266300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TEMNÝ DŮL v r. 1869 osada obce Maršov v okr. Trutnov, v r. 1880-1930 obec v okr. Trutnov, od r. 1950 část obce Horní Maršov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Temný Důl

Nadřazená místa

obec Horní Maršov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!