část obce Dolní Albeřice

Identifikace

ICZUJ: 579262
KODCOB: 043443
ID31: 16159
ID32: 16159
GPS: JTSK (Y, X): 633754, 990170
S-42 (Y, X): 3560065.739, 5617320.499
UTM (Y, X): 559917.7132, 5614932.9270
Šířka/Délka: 50° 40' 59.3039163100", 15° 50' 53.3073404200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ ALBEŘICE v r. 1869-1890 pod názvem Dolní Valbeřice osada obce Valbeřice v okr. Trutnov, v r. 1900-1910 pod názvem Dolní Valbeřice obec v okr. Trutnov, v r. 1921-1930 obec v okr. Trutnov, od r. 1950 část obce Horní Maršov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Dolní Albeřice
část obce Dolní Valbeřice

Nadřazená místa

obec Horní Maršov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!