část obce Horní Kalná

Identifikace

ICZUJ: 579254
KODCOB: 043052
ID31: 16158
ID32: 16158
GPS: JTSK (Y, X): 651782, 1000825
S-42 (Y, X): 3543559.593, 5604434.090
UTM (Y, X): 543418.2853, 5602051.7650
Šířka/Délka: 50° 34' 7.5742995560", 15° 36' 47.1555259700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ KALNÁ v r. 1869-1890 obec v okr. Jičín, v r. 1900-1950 obec v okr. Nová Paka, v r. 1961-1980 obec v okr. Trutnov, 1.1.1981-31.8.1990 část obce Dolní Kalná v okr. Trutnov, od 1.9.1990 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Horní Kalná

Nadřazená místa

obec Horní Kalná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!