část obce Verdek

Identifikace

ICZUJ: 579203
KODCOB: 180076
ID31: 16150
ID32: 16150
GPS: JTSK (Y, X): 640991, 1015608
S-42 (Y, X): 3556163.533, 5591162.850
UTM (Y, X): 556017.0941, 5588785.9280
Šířka/Délka: 50° 26' 54.2636052500", 15° 47' 20.3884727100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VERDEK v r. 1869-1880 obec v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1950 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1961-1980 obec v okr. Trutnov, od 1.1.1981 část obce Dvůr Králové nad Labem v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Verdek

Nadřazená místa

obec Dvůr Králové nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!