část obce Dvůr Králové nad Labem

Identifikace

ICZUJ: 579203
KODCOB: 411248
ID31: 16148
ID32: 16148
GPS: JTSK (Y, X): 639438, 1017657
S-42 (Y, X): 3557967.401, 5589330.757
UTM (Y, X): 557820.2274, 5586954.5810
Šířka/Délka: 50° 25' 54.3478440900", 15° 48' 50.7908315200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM v r. 1869-1880 pod názvem Dvůr Králové obec v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1950 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, od r. 1961 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Dvůr Králové
část obce Dvůr Králové nad Labem

Nadřazená místa

obec Dvůr Králové nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1868-1937), Horní Kruty 22, matrika oddaných
Matrika (1889-1923), Klecany 38, matrika oddaných
Matrika (1908-1918), Mladá Boleslav 78, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!