část obce Dolní Brusnice

Identifikace

ICZUJ: 554863
KODCOB: 028754
ID31: 16138
ID32: 16138
GPS: JTSK (Y, X): 645236, 1013938
S-42 (Y, X): 3551738.812, 5592272.591
UTM (Y, X): 551594.1747, 5589895.2180
Šířka/Délka: 50° 27' 31.6354994100", 15° 43' 36.6912818200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ BRUSNICE v r. 1869-1930 obec v okr. Vrchlabí, v r. 1950 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1961-1980 obec v okr. Trutnov, 1.1.1981-31.12.1994 část obce Bílá Třemešná v okr. Trutnov, od 1.1.1995 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Dolní Brusnice

Nadřazená místa

obec Dolní Brusnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!