část obce Čermná

Identifikace

ICZUJ: 579106
KODCOB: 019755
ID31: 16133
ID32: 16133
GPS: JTSK (Y, X): 641012, 1004221
S-42 (Y, X): 3554676.987, 5602452.496
UTM (Y, X): 554531.1538, 5600070.9780
Šířka/Délka: 50° 33' 0.0971654520", 15° 46' 10.9814503900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERMNÁ v r. 1869-1950 obec v okr. Vrchlabí, od r. 1961 obec v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Čermná

Nadřazená místa

obec Čermná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!