část obce Křenov

Identifikace

ICZUJ: 579050
KODCOB: 002771
ID31: 16127
ID32: 16127
GPS: JTSK (Y, X): 628712, 995173
S-42 (Y, X): 3565709.653, 5613008.417
UTM (Y, X): 565559.3292, 5610622.6010
Šířka/Délka: 50° 38' 37.5858370100", 15° 55' 38.0072071800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KŘENOV v r. 1869-1930 pod názvem Krinsdorf obec v okr. Trutnov, v r. 1950 obec v okr. Trutnov, od r. 1961 část obce Bernartice v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Krinsdorf
část obce Křenov

Nadřazená místa

obec Bernartice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!