část obce Vnitřní Město

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 411230
ID31: 16122
ID32: 16122
GPS: JTSK (Y, X): 630798, 1004195
S-42 (Y, X): 3564802.580, 5603793.121
UTM (Y, X): 564652.6248, 5601411.0560
Šířka/Délka: 50° 33' 39.7627810400", 15° 54' 46.0741234900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VNITŘNÍ MĚSTO v r. 1869-1980 viz Trutnov, 1.3.1980-31.1.1995 pod názvem Trutnov-Vnitřní Město část obce Trutnov v okr. Trutnov, od 1.2.1995 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Trutnov-Vnitřní Město
část obce Vnitřní Město

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!