část obce Studenec

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 158283
ID31: 16121
ID32: 16121
GPS: JTSK (Y, X): 629429, 1010568
S-42 (Y, X): 3566980.680, 5597649.406
UTM (Y, X): 566829.8375, 5595269.8430
Šířka/Délka: 50° 30' 20.0823841600", 15° 56' 32.7554174100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STUDENEC v r. 1869-1980 obec v okr. Trutnov, od 1.1.1981 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Studenec

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!