část obce Střítež

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 157899
ID31: 16120
ID32: 16120
GPS: JTSK (Y, X): 631526, 1009630
S-42 (Y, X): 3564780.353, 5598309.629
UTM (Y, X): 564630.4061, 5595929.7970
Šířka/Délka: 50° 30' 42.3351516000", 15° 54' 41.5233400900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STŘÍTEŽ v r. 1869 pod názvem Střítež t. Cíteř obec v okr. Trutnov, v r. 1880-1890 pod názvem Střítež t. Citeř obec v okr. Trutnov, v r. 1900-1980 obec v okr. Trutnov, od 1.1.1981 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Citeř / Cíteř
část obce Střítež

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!