část obce Oblanov

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 169277
ID31: 16116
ID32: 16116
GPS: JTSK (Y, X): 633868, 1004861
S-42 (Y, X): 3561843.888, 5602737.440
UTM (Y, X): 561695.1369, 5600355.8060
Šířka/Délka: 50° 33' 6.7535972890", 15° 52' 15.1444262900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OBLANOV v r. 1869-1950 osada obce Staré Buky v okr. Trutnov, od r. 1961 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Oblanov

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!