část obce Kryblice

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 169081
ID31: 16112
ID32: 16112
GPS: JTSK (Y, X): 630028, 1004222
S-42 (Y, X): 3565569.642, 5603865.478
UTM (Y, X): 565419.3748, 5601483.3840
Šířka/Délka: 50° 33' 41.7968968300", 15° 55' 25.0858327200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRYBLICE v r. 1869 pod názvem Kryblické Předměstí osada obce Trutnov v okr. Trutnov, v r. 1880 pod názvem Předměstí Chřiblice osada obce Trutnov v okr. Trutnov, v r. 1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1910 osada obce Trutnov v okr. Trutnov, v r. 1921-1980 se jako osada neuvádí, od 1.3.1980 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Kryblice
část obce Kryblické Předměstí
část obce Předměstí Chřiblice

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!