část obce Horní Staré Město

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 169153
ID31: 16111
ID32: 16111
GPS: JTSK (Y, X): 632041, 1001790
S-42 (Y, X): 3563260.317, 5606018.057
UTM (Y, X): 563110.9896, 5603635.0860
Šířka/Délka: 50° 34' 52.3646592800", 15° 53' 29.0866098600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ STARÉ MĚSTO v r. 1869 obec v okr. Trutnov, v r. 1880-1930 pod názvem Hořejší Staré Město obec v okr. Trutnov, od r. 1950 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Horní Staré Město
část obce Hořejší Staré Město

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!